Cijenjene i drage kolegice i kolege,

Osobito mi je zadovoljstvo pozvati vas na 3. Kongres dječjeg zdravlja, koji će se, u organizaciji Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju održati u Poreču od 28. – 30. listopada 2022. godine.

Temeljna nit vodilja biti će „Primarna pedijatrija kao izazov “. Pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti neosporno je nositelj sveobuhvatne skrbi o dječjem zdravlju.

Vremena su nepredvidljiva, sve manje bezbrižna, čak i za našu djecu. Teško je planirati ali na sve moramo biti spremni. Mentalno zdravlje djece ozbiljno je ugroženo. Pandemija, potres, ratna kriza ugrožavaju živote i zdravlje sviju nas, osobito najmlađih kao najranjivije skupine, kojoj je oduzeto djetinjstvo, najvažnije doba života koje nas oblikuje, usađuje stavove, koje u nama izgrađuje mostove ili zidove, dobre ili loše ljude.

Moderna tehnologija dominira dječjim životima, sve je manje osjećaja, empatije prema tuđim potrebama. Značaj primarnog pedijatra nije samo u liječenju bolesne djece, već u stvaranju pozitivnog, zdravog okruženja u kojemu dijete raste, poticanju zdravog stila života, usađivanju zdravih navika prema prirodi i drugim ljudima.

Zatvoreni smo u svoje ambulante, svatko sa svojim problemima a opet tako zajedničkim, od prenapregnutosti obujmom posla, administracije, sve većih obaveza, u nepromijenjenoj jedinici vremena. Ovo je prilika da se otvorimo, izmjenimo iskustva, saslušamo međusobno, razumijemo jedni druge, da sudjelujemo u stvaranju boljeg sutra za sve nas, osobito za našu djecu i za one koji dolaze iza nas.

Psihofizički zdravo dijete, preduvijet je stvaranja zdravog naroda, stoga društvo mora biti svjesno da je sve u našim rukama. Djece je sve manje ali su potrebe i izazovi sve veći pa tako raste značaj stručnog znanja da se sve to i zadovolji.

Učinimo sve, da naš Kongres dječjeg zdravlja, uz nezaobilazno stručno znanje, uputi jaku poruku cijelom društvu, koliko je primarna pedijatrija važna, koliko je sveobuhvatna i da ne postoji zbog pedijatara već zbog djece i njihovih potreba, zbog izgrađivanja zdravog društva na zdravim osnovama. Mi proizvodimo zdravlje, ne za sebe već za sve nas!

Dobro došli, veselim se susretu!
Mirjana Kolarek Karakaš dr.med. spec.pedijatar
Predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju

Program

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera.

Registracija

Registrirajte se za kongres i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Pogledajte informacije o kotizacijama i uvjetima.

Sažeci

SUPLEMENT PAEDIATRIA CROATICA

Rok za predaju sažetaka i radova: 30. lipnja 2022.

Teme kongresa

Glavna tema:

  • Prevencija u dječjoj dobi-temelj zdravlja

Ostale teme:

  • Covid 19
  • Mentalno zdravlje djece
  • Kožne promjene i smetnje probave
  • Dijagnostičko-terapijske novosti u pedijatriji
  • Slobodne teme