Kotizacija

Kategorija Do 30.06.2022. Nakon 30.06.2022.
Kotizacija za liječnike 1.500,00 kn 1.800,00 kn
Specijalizanti 1.000,00 kn 1.200,00 kn
Suradne struke 1.200,00 kn 1.400,00 kn
Sponzori, izlagači 1.500,00 kn 1.800,00 kn
Kotizacija uključuje prisustvovanje svim predavanjima prema programu, kongresnu torbu s materijalima, akreditaciju te elektronsko upisivanje bodova Hrvatske liječničke komore. Prisustvovanje koktelu dobrodošlice, ručkovima i pauzama za kavu.

Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu:
anja@conventuscredo.hr

Sudionici koji do 28. rujna 2022. pismenim putem Kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 30% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 28. rujna 2022. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje će biti razmotrene i odobrene od strane organizacijskog odbora Kongresa.

Povrat neće biti izvršen zbog nesudjelovanja na Kongresu.

Program

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera.

Registracija

Registrirajte se za kongres i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Pogledajte informacije o kotizacijama i uvjetima.

Sažeci

SUPLEMENT PAEDIATRIA CROATICA

Rok za predaju sažetaka i radova: 30. lipnja 2022.

Teme kongresa

Glavna tema:

  • Prevencija u dječjoj dobi-temelj zdravlja

Ostale teme:

  • Covid 19
  • Mentalno zdravlje djece
  • Kožne promjene i smetnje probave
  • Dijagnostičko-terapijske novosti u pedijatriji
  • Slobodne teme