Znanstveni odbor

Mirjana Kolarek Karakaš
Josip Grgurić
Đurđica Šešo Šimić
Dolores Gall Sviderek
Branka Pirija
Lidija Ptujec
Dino Kramer
Đurđa Španović
Marinela Planinić
Vlatka Krizmanić
Andrea Kostinčer Pojić
Đeni Momić
Martina Mikecin
Magdalena Šola Vlahović
Željko Čakarun
Jadranka Kazda Garković

Lokalni organizator:

Đeni Momić
Ljiljana Požarić

Program

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera.

Registracija

Registrirajte se za kongres i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Pogledajte informacije o kotizacijama i uvjetima.

Sažeci

SUPLEMENT PAEDIATRIA CROATICA

Rok za predaju sažetaka i radova: 30. lipnja 2022.

Teme kongresa

Glavna tema:

  • Prevencija u dječjoj dobi-temelj zdravlja

Ostale teme:

  • Covid 19
  • Mentalno zdravlje djece
  • Kožne promjene i smetnje probave
  • Dijagnostičko-terapijske novosti u pedijatriji
  • Slobodne teme